Historie

Němčičky jsou obcí s bohatou vinařskou historií. Důležitost tohoto odvětví dokazuje již první zmínka o obci z roku 1348, která pojednává o prodeji vinice. K rozvoji vinařství zde zřejmě zasáhli také Habáni, kteří měli v obci kolem roku 1560 svůj společný dům.

Pro celkový vývoj Němčiček, jejiž obyvatelé byli vždy závislí na zemědělství, především pak na vinařství a ovocnářství, jsou charakteristickými údaje z roku 1674. Tehdy nebyla v Němčičkách kromě zahrádek kolem domů žádná zemědělšká půda, jen 434 měřic vinohradů užívaných a 550 měřic vinohradů pustých. V tomto ohledu měly Němčičky v rámci regionu prvenství v přepočtu plochy vinic na jednoho obyvatele.

Historie01
Historie02
Historie03
Historie04
Historie05

Svůj význam vinařské obce Němčičky neztratily ani v průběhu následujících staletí, která nebyla pro rozvoj pěstování révy vinné přiliš příznivá (třicetiletá vlka, révokaz aj.). Po zdecimování téměř veškerých vinic révokazem na začátku 20. st. se réva vinná začíná vysazovat na těch nejlepších tratích. Které to byly, se ukázalo brzy po kolektivizaci a sjednocení tří Zemědělských družstev z Bořetic, Němčiček a Velkých Pavlovic. Vzhledem k vynikajícím půdním podmínkám se staly Němčičky vedle ostatních dvou obcí centrálním střediskem pro pěstování hroznů a výrobu vína. Nové výsadby středního vedení, které se uplatňovali od 60. let 20. st. a vedly k intenzifikaci zemědělství tedy probíhaly převážně na katastru obce Němčičky.

Po delimitaci Jednotného zemědělského družstva vzniklo v roce 1992 samostatné Zemědělské družstvo Němčičky, které na vysazených prvotřídních plochách vinic a ostatní zemědělské půdy hospodaří díky svým členům do dnešních dní.

Krajina Němčiček a Velkopavlovické vinařské podoblasti
se nezaměnitelně promítá do srdcí našich vín.

Od 17. 12. do 3. 1. 2022 bude probíhat celofiremní dovolená

Od 17. 12. do 3. 1. 2022 bude probíhat celofiremní dovolená Poslední objednávky budeme přijímat...

zobrazit více

Členská schůze

Představenstvo společnosti Zemědělské družstvo Němčičky, se sídlem Němčičky 153, PSČ 691 07,...

zobrazit více

Nově zrekonstruované ubytováni

Nově zrekonstruované ubytování přímo ve vinařství. 280,- Kč / osoba Parkování v uzavřeném,...

zobrazit více